ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ιωάννα Χ. Κοντογιωργάκη είναι Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων και Συνεργάτης της Αλλεργιολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»