ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διάγνωση αλλεργικών νοσημάτων

Η διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων θα ξεκινήσει με το ιστορικό και την κλινική εξέταση και θα ολοκληρωθεί με τις αλλεργιολογικές εξετάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τα δερματικά τεστ και τον αιματολογικό έλεγχο και αποσκοπούν στην αναγνώριση του ειδικού αλλεργιογόνου που προκαλεί τα συμπτώματα του ασθενή. Συγκεκριμένα, για τις αναπνευστικές αλλεργίες, ο έλεγχος περιλαμβάνει επιπλέον τις λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων.
Οι αλλεργιολογικές δερματικές δοκιμασίες (δερματικά τεστ) χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τις δοκιμασίες νυγμού, τις ενδοδερμικές δοκιμασίες και τις επιδερμιδικές δοκιμασίες. Ανάλογα με το ιστορικό του ασθενή ο Αλλεργιολόγος θα επιλέξει την κατάλληλη δοκιμασία.


​Οι δοκιμασίες νυγμού χρησιμοποιούνται στην αναπνευστική αλλεργία (αλλεργική ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα και αλλεργικό άσθμα), στην τροφική αλλεργία, στη φαρμακευτική αλλεργία και την αλλεργία σε υμενόπτερα (μέλισσες και σφήκες). Ο Αλλεργιολόγος τοποθετεί στο χέρι του ασθενή σταγόνες που περιέχουν τα υπό έλεγχο πιθανά αλλεργιογόνα. Στη συνέχεια, γίνεται ανεπαίσθητο τσίμπημα του δέρματος δια μέσω του εκχυλίσματος και μετά από 15-20 λεπτά γίνεται ανάγνωση του αποτελέσματος. Οι δοκιμασίες νυγμού γίνονται σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι εξαιρετικά αξιόπιστες.

Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες γίνονται ως συνέχεια των δοκιμασιών νυγμού στη φαρμακευτική αλλεργία και την αλλεργία σε υμενόπτερα. Σε αυτές, η χορήγηση του αλλεργιογόνου γίνεται ακριβώς κάτω από την επιφανειακή στοιβάδα του δέρματος. Τα αποτελέσματα διαβάζονται συνήθως σε 20 λεπτά, ειδικά όμως για τη φαρμακευτική αλλεργία μπορεί να χρειαστεί ανάγνωση των αποτελεσμάτων και σε 48 ώρες.

Οι επιδερμιδικές δοκιμασίες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση της φαρμακευτικής αλλεργίας, της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής αλλά και σε συγκεκριμένες τροφικές αλλεργίες (όπως η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα και η αλλεργική πρωκτοκολίτιδα). Στην περίπτωση αυτή, μία σειρά από μικρούς χάρτινους δίσκους, εμποτισμένων με διάφορα αλλεργιογόνα ανάλογα με τα συμπτώματα, τοποθετείται στην πλάτη του ασθενή. Παραμένει σε επαφή με το δέρμα για 48 ώρες και μετά αφαιρείται. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων γίνεται στις 48 και τις 72 ώρες, μπορεί ωστόσο ο ιατρός να κρίνει ότι χρειάζεται και περισσότερο, π.χ. 96 ώρες.

Η δεύτερη κατηγορία αλλεργιολογικών εξετάσεων είναι οι αιματολογικές. Συνήθως γίνονται μαζί με τα δερματικά τεστ καθώς η μία εξέταση συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την άλλη.

Με τον αιματολογικό έλεγχο ανιχνεύουμε τα αντισώματα εκείνα που είναι ειδικά για το αλλεργιογόνο που προκαλεί τα συμπτώματα στον ασθενή. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει φέρει επανάσταση στην ειδική διάγνωση των αλλεργικών νόσων στο αίμα με τα ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα (μοριακή διάγνωση). Αυτά στηρίζονται και πάλι στην ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων (IgE) στο αίμα μόνο που η διαγνωστική τους αξία είναι ιδιαίτερη. Με αυτά ο Αλλεργιολόγος μπορεί να ξεχωρίσει με εξαιρετική ακρίβεια τον αλλεργιολογικό παράγοντα κάτι που θα οδηγήσει σε καθορισμό με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια της διάγνωσης αλλά και της αντιμετώπισης της αλλεργικής νόσου.

Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων​Με τον όρο λειτουργικές δοκιμασίες περιγράφεται μια σειρά εξετάσεων που σκοπό έχουν να αξιολογήσουν την αναπνευστική λειτουργία και να βοηθήσουν στη διάγνωση νοσημάτων των πνευμόνων. Από τις λειτουργικές δοκιμασίες ο ειδικός αλλεργιολόγος χρησιμοποιεί κυρίως τη σπιρομέτρηση. Είναι μια απλή και ασφαλής εξέταση που γίνεται στο ιατρείο και είναι απαραίτητη τόσο για τη διάγνωση όσο και την παρακολούθηση του άσθματος. Προϋποθέτει τη συμμετοχή του ασθενή και γι' αυτό γίνεται από την ηλικία των 5 ετών και πάνω.